หน้าแรก|แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์|รายงาน|สถิติ|Admin
 

 

 

 

 

 


สรุปสถิติรายเดือน | สรุปสถิติรายปี | สรุปสถิติการแจ้งซ่อมประจำเดือนนี้  ]

สรุปสถิติแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นรายปี
ปี ข้อมูลรายปี / จำนวนครั้ง
การแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการเสร็จ งานค้างดำเนินการ
5
0
5
139
116
23
200
200
0
261
261
0
157
157
0
242
242
0
243
243
0
203
203
0
191
191
0
299
299
0
232
232
0
รวมยอด
2172
2144
28


 
Untitled Document

Powered by: Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University