หน้าแรก|แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์|รายงาน|สถิติ|Admin
 
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 


สรุปสถิติรายเดือน | สรุปสถิติรายปี | สรุปสถิติการแจ้งซ่อมประจำเดือนนี้  ]

สรุปสถิติแจ้งซ่อมเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ข้อมูลรายเดือนใน 1 ปี / จำนวนครั้ง
การแจ้งซ่อม ดำเนินการเสร็จ งานค้างดำเนินการ
14
14
0
12
12
0
14
14
0
13
13
0
13
12
1
20
18
2
4
1
3
19
16
3
8
6
2
12
8
4
3
1
2
0
0
0
รวมยอด
132
115
17
   
Untitled Document

Powered by: Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University