หน้าแรก|แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์|รายงาน|สถิติ|Admin
 
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 


สรุปสถิติรายเดือน | สรุปสถิติรายปี | สรุปสถิติการแจ้งซ่อมประจำเดือนนี้  ]

สรุปสถิติแจ้งซ่อมเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ข้อมูลรายเดือนใน 1 ปี / จำนวนครั้ง
การแจ้งซ่อม ดำเนินการเสร็จ งานค้างดำเนินการ
15
15
0
9
9
0
18
18
0
14
14
0
14
14
0
18
18
0
22
22
0
21
21
0
11
11
0
13
10
3
14
3
11
4
0
4
รวมยอด
173
155
18
   
Untitled Document

Powered by: Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University