ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

บุคลากรกรุณาล็อกอินเข้าระบบ

ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน:


  

** ผู้แจ้งซ่อมใช้ [ รหัสบุคลากร และ รหัสผ่าน ] ระบบเดียวกับระบบ DSS **

สงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 
Untitled Document

Powered by:
Phanutchaya Maneewan
Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University